سین شین
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سین شین
آرشیو وبلاگ
      باید بی وقفه حرف بزنم... (از همین چیزهای معمولی پیش پا افتاده) » ۲۰۵ :: ۱۳٩٦/۳/۱
» صد و هشتاد و هشتم :: ۱۳٩٦/٢/۱
» صد و هفتاد و هشتم :: ۱۳٩٦/۱/۱
» صد و سی پنجم :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» صد و شونزدهم :: ۱۳٩٥/۱۱/٥
» نود و دوم :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» شصت و هشتم :: ۱۳٩٥/٩/۳
» چهل و یکم :: یکشنبه ٩ آبان ،۱۳٩٥
» چهلم :: جمعه ٧ آبان ،۱۳٩٥
» سی و نهم :: جمعه ٧ آبان ،۱۳٩٥
» سی و هشتم :: جمعه ٧ آبان ،۱۳٩٥
» سی و هفتم :: پنجشنبه ٦ آبان ،۱۳٩٥
» سی و شیشم :: چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳٩٥
» سی و پنجم :: چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳٩٥
» سی و چاهارم :: چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳٩٥
» چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳٩٥ :: چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳٩٥
» سی و دوم :: سه‌شنبه ٤ آبان ،۱۳٩٥
» سی و یکم :: سه‌شنبه ٤ آبان ،۱۳٩٥
» سی ام :: سه‌شنبه ٤ آبان ،۱۳٩٥
» بیست و نهم :: دوشنبه ۳ آبان ،۱۳٩٥
» بیست و هشتم :: دوشنبه ۳ آبان ،۱۳٩٥
» بیست و هفتم :: یکشنبه ٢ آبان ،۱۳٩٥
» بیست و شیشم :: شنبه ۱ آبان ،۱۳٩٥
» بیست و پنجم :: شنبه ۱ آبان ،۱۳٩٥
» بیست و چاهارم :: جمعه ۳٠ مهر ،۱۳٩٥
» بیست و سوم :: پنجشنبه ٢٩ مهر ،۱۳٩٥
» بیست و دوم :: پنجشنبه ٢٩ مهر ،۱۳٩٥
» بیست و یکم :: پنجشنبه ٢٩ مهر ،۱۳٩٥
» بیستم :: چهارشنبه ٢۸ مهر ،۱۳٩٥
» نوزدهم :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ،۱۳٩٥
» هجدهم :: دوشنبه ٢٦ مهر ،۱۳٩٥
» هفدهم :: دوشنبه ٢٦ مهر ،۱۳٩٥
» شانزدهم :: یکشنبه ٢٥ مهر ،۱۳٩٥
» پانزدهم :: شنبه ٢٤ مهر ،۱۳٩٥
» چاهاردهم :: شنبه ٢٤ مهر ،۱۳٩٥
» سیزدهم :: جمعه ٢۳ مهر ،۱۳٩٥
» دوازدهم :: پنجشنبه ٢٢ مهر ،۱۳٩٥
» یازدهم :: پنجشنبه ٢٢ مهر ،۱۳٩٥
» دهم :: چهارشنبه ٢۱ مهر ،۱۳٩٥
» نهم :: چهارشنبه ٢۱ مهر ،۱۳٩٥
» هشتم :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩٥
» هفتم :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩٥
» شیشم :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩٥
» پنجم :: دوشنبه ۱٩ مهر ،۱۳٩٥
» چاهارم :: یکشنبه ۱۸ مهر ،۱۳٩٥
» سوم :: یکشنبه ۱۸ مهر ،۱۳٩٥
» دوم :: شنبه ۱٧ مهر ،۱۳٩٥
» یکم :: جمعه ۱٦ مهر ،۱۳٩٥
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: پنجشنبه ۱٥ مهر ،۱۳٩٥
مطالب اخیر ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۰۹ ۲۰۸
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من جایی برای اینکه خودم باشم مستقر در ماه سایبان دوباره مینویسم بفرما قهوه تلخ! صاد جایی که کوه بوسه میزند بر ماه مونولوگ دیوانه ها شنیدن ندارد رژ لب قرمز طعم گس خرمالو شب های روشن ارغنون نیم زن گیلدا مرا ببوس کازیوه پرتال زیگور طراح قالب